ubezpieczenia4u

To są ubezpieczenia DLA CIEBIE

UNIQA Zdrowie i Harmonia:
ubezpieczenie grupowe

Elementy ubezpieczenia

Podstawą ubezpieczenia jest zawarcie umowy podstawowej opieki ambulatoryjnej.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe:

a) specjalistyczna opieka ambulatoryjna (może być dołączona pod warunkiem wybrania podstawowej opieki ambulatoryjnej,
b) koszty leczenia poza granicami kraju,
c) chirurgia jednego dnia,
d) świadczenie szpitalne,
e) świadczenie operacyjne.

Wyróżniki ubezpieczenia

a) Dla grupowej formy ubezpieczenia nie stosuje się ankiet medycznych.
b) Ubezpieczozny ma możliwość korzystania na zasadach bezgotówkowych z dowolnej placówki Partnera Medycznego na terenie całej Polski.
c) Ubezpieczony może również korzystać odpłatnie z usług dowolnej placówki medycznej, następuje wtedy refundacja kosztów w ramach określonego w wykazie świadczeń limitu.

Zasady programu grupowego

Ubezpieczenie grupowe przeznaczone jest dla firm zatrudniających więcej niż 14 osób. Każda firma otrzymuje indywidualną propozycję uzależnioną od prowadzonej działalności i struktury wiekowo- płciowej pracowników.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych ubezpieczeń.

Omówienie ubezpieczeń

Podstawowa opieka ambulatoryjna:
pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna:
pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Koszty leczenia poza granicami kraju:
pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą.

Chirurgia jednego dnia:
pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych.

Świadczenie szpitalne:
świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN).

Świadczenie operacyjne:
świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży.

Wysokość świadczenia operacyjnego zależy od grupy, do której operacja została zakwalifikowana, zgodnie z wykazem operacji chirurgicznych UNIQA TU S.A. i wynosi:
a) 3 000 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy I,
b) 2 400 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy II,
c) 1 800 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy III,
d) 1 200 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy IV,
e) 600 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy V.

Medycyna pracy:
Szeroki zakres świadczeń związanych z wypełnieniem przez pracodawcę obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności zawierają:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego,
SWU podstawowej opieki ambulatoryjnej,
SWU specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
Wykaz świadczeń zdrowotnych,
SWU świadczenia szpitalnego,
SWU świadczenia operacyjnego,
Wykaz operacji,
SWU kosztów leczenia za granicą,
SWU chirurgii jednego dnia,
SWU medycyny pracy

UWAGA!!! W celu przygotowania propozycji cenowej prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas poniższego formularza.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Wiodąca działalność zgodnie z PKD
Liczba zatrudnionych kobiet
Średni wiek zatrudnionych kobiet
Liczba zatrudnionych mężczyzn
Średni wiek zatrudnionych mężczyzn
Proponowana składka miesięczna na pracownika
Podstawowy zakres ochrony (prosimy o wybranie chociaż jednej opcji)
Podstawowa opieka ambulatoryjna
Świadczenie szpitalne
Opieka ambulatoryjna PLUS
Rozszerzony zakres ochrony
Specjalistyczna opieka ambulatoryjna
Koszty leczenia za granicą
Chirurgia jednego dnia
Świadczenie operacyjne
Medycyna pracy
Dane kontaktowe
Telefon  
e-mail