ubezpieczenia4u

To są ubezpieczenia DLA CIEBIE

UNIQA Zdrowie i Harmonia:
ubezpieczenie indywidualne

Elementy ubezpieczenia

Podstawą ubezpieczenia jest zawarcie umowy podstawowej opieki ambulatoryjnej.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe:

a) specjalistyczna opieka ambulatoryjna (może być dołączona pod warunkiem wybrania podstawowej opieki ambulatoryjnej,
b) koszty leczenia poza granicami kraju,
c) chirurgia jednego dnia,
d) świadczenie szpitalne,
e) świadczenie operacyjne.

Wyróżniki ubezpieczenia

a) Osoba przyjęta do ubezpieczenia może je kontynuować do końca życia.
b) Ubezpieczozny ma możliwość korzystania na zasadach bezgotówkowych z dowolnej placówki Partner Medycznego na terenie całej Polski.
c) Ubezpieczony może również korzystać odpłatnie z usług dowolnej placówki medycznej, następuje wtedy refundacja kosztów w ramach określonego w wykazie świadczeń limitu.

Przystąpienie do ubezpieczenia

Możliwe w wieku od 0 do 59 lat, po zaakceptowaniu wniosku z ankietą medyczną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych ubezpieczeń.

Omówienie ubezpieczeń

Podstawowa opieka ambulatoryjna:
pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna:
pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Koszty leczenia poza granicami kraju:
pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą.

Chirurgia jednego dnia:
pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych.

Świadczenie szpitalne:
świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN).

Świadczenie operacyjne:
świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży.

Wysokość świadczenia operacyjnego zależy od grupy, do której operacja została zakwalifikowana, zgodnie z wykazem operacji chirurgicznych UNIQA TU S.A. i wynosi:
a) 3 000 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy I,
b) 2 400 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy II,
c) 1 800 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy III,
d) 1 200 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy IV,
e) 600 zł w przypadku operacji chirurgicznej z grupy V.

UWAGA!!! Pełny zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności zawierają:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego,
SWU podstawowej opieki ambulatoryjnej,
SWU specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
Wykaz świadczeń zdrowotnych,
SWU świadczenia szpitalnego,
SWU świadczenia operacyjnego,
Wykaz operacji,
SWU kosztów leczenia za granicą,
SWU chirurgii jednego dnia,